Mgr. Andrea Šimečková

 • Ředitelka školy.
 • Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů.
 • Výchovná poradkyně.
 • simeckova@oukanina.cz 
 • 732 404 554

Ing. Gabriela Puršová

 • Zástupkyně ředitelky školy.
 • Učitelka VVP, odborných předmětů a odborného výcviku.
 • Koordinátorka IVP.
 • pursova@oukanina.cz 
 • telefon sborovna: 722 123 033

Bc. Jana Macáková

 • Učitelka odborných předmětů a odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služby.
 • macakova@oukanina.cz 
 • telefon sborovna: 722 123 033

Bc. Petra Volejníková

 • Učitelka VVP, odborných předmětů a odborného výcviku oboru Zahradnikcé práce.
 • volejnikova@oukanina.cz 
 • telefon sborovna: 722 123 033

Petr Kristlík, DiS.

 • Učitel odborných předmětů a odborného výcviku oboru Zahradnické práce.
 • Školní metodik prevence.
 • csabai@oukanina.cz 
 • telefon sborovna: 722 123 033

Věra Šindelářová

 • Učitelka odborných předmětů a odborného výcviku oboru zahradnické práce.
 • sindelarova.v@oukanina.cz 
 • telefon sborovna: 722 123 033

Dagmar Nečasová

 • Učitelka odborných předmětů a odborného výcviku oboru Pečovatelské služby.
 • Vychovatelka.
 • necasova@oukanina.cz 

Simona Šindelářová

Marcela Kohoutová

Iva Vejvodová

 • Asistentka pedagoga.
 • Pg. dohled na OV oboru Pečovatelské služby.
 • Vychovatelka.
 • vejvodova@oukanina.cz 

Zuzana Novotná

 • Kuchařka.
 • Učitelka odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služby.
 • novotna@oukanina.cz 

Romana Křížová

Milada Kudrnová

 • Sekretářka.
 • Učitelka odborných předmětů oboru Zahradnické práce.
 • Vychovatelka.
 • kudrnova@oukanina.cz
 • 725 293 331 

Hana Ulinovich

RYCHLÝ KONTAKT

Adresa: OU Kanina, Kanina 57, 277 35 Kanina

Telefon
Sekretariát:

725 293 331
Sborovna: 722 123 033

E-mail: info@oukanina.cz

Facebook: FB icon