Poplatky za stravné a ubytování

 

Na základě vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., novelizované dne 18.12.2006 (602/2006 Sb) platí tato výše úhrady za stravné a ubytování pro školní rok 2018/2019:

Celodenní stravné  82,- Kč  (měsíčně x 20 dní = cca 1700,- Kč)

snídaně  13,- Kč, svačina  9,- Kč, oběd  28,- Kč, svačina  7,- Kč, večeře  25,- Kč

Stravné se hradí předem, nikoli zpětně. Platbu lze uhradit převodem na účet školy, nebo hotově vedoucí školní jídelny, případně sloužící vychovatelce.

Odhlášení obědu se provádí  1 den předem, nebo téhož dne nejpozději do 7,00 hod.

Poplatek za ubytování za 1 kalendářní měsíc činí 900,- Kč

 Pravidelná měsíční záloha na stravné a ubytování činí cca 2600,- Kč + 500,- Kč školné (viz. samostatný oddíl v informacích).

 

 

 

RYCHLÝ KONTAKT

Adresa: OU Kanina, Kanina 57, 277 35 Kanina

Telefon
Sekretariát:

725 293 331
Sborovna: 722 123 033

E-mail: info@oukanina.cz

Facebook: FB icon