Denní režim internátu při OU Kanina

 

Každý žák je povinen dodržovat denní režim internátu

          čas                 činnost

 630- 645          budíček, úklid ložnic, vynesení odpadkových košů, ranní hygiena, odchod na snídani

645 - 710          snídaně, vstup do jídelny pouze v čistém oblečení (ne pracovní oděv a  pracovní obuv)

710 - 715          vyzvednutí školních potřeb, převléknutí na odborný výcvik, předání ložnic vychovatelské službě         

715 - 730          po prvním zazvonění odchod učňů na dolní chodbu  před třídy a příprava na vyučování nebo odborný výcvik     

730 - 1420         vyučování - jsou uzamčeny vchody do budovy a do obouvárny, až do 9 10 hod. – svačina a 1200 hod. – oběd.                       

1405                příchod z výuky a OV pečovatelů

1420 – 1430      příchod z OV, převléknutí z pracovního oděvu, jeho uklizení.

1430 - 1630      osobní volno, sport, plavání, zájmová činnost a  vycházky, možnost sledování TV nejdříve od 1530hod.

1645 – 1705      večeře    

1715 - 1800       studium v učebnách pod dohledem vychovatele

1800 – 1830       úklidy ložnic, příprava učení na druhý den

1840 – 1900       druhá večeře

1900 - 1930        sledování televizních zpráv na ČT 1

1930 - 2000        počítače a osobní hygiena

1930 - 2115        možnost sledování TV, zájmová činnost

2115 - 2130        příprava na večerku                

2130 - 2200        večerka -   příprava na noční odpočinek, osobní hygiena

od 2200                  noční klid

 

WC pro odborný výcvik zahradníků je ve skleníku.

WC kuchařů je  v objektu kuchyně.

Žáci smí vstoupit do internátu jen ve výjimečných případech, a to v doprovodu učitele nebo jiného zaměstnance učiliště,  jinak je internát až do 1400 hod. uzavřen

RYCHLÝ KONTAKT

Adresa: OU Kanina, Kanina 57, 277 35 Kanina

Telefon
Sekretariát:

725 293 331
Sborovna: 722 123 033

E-mail: info@oukanina.cz

Facebook: FB icon