Výzvy a projekty

 
Naše škola je zapojena do výzvy - Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 č. j.: MSMT-1796/201, díky které můžeme naše studenty lépe připravovat na reálný vstup na trh práce.
 

Naše škola realizuje projekt INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ podpořený z operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (PDF)