Členové školské rady:

 

Zástupce pedagogů školy:       Věra Šindelářová 
Zástupce rodičů žáků školy:    Kamila Salačová
Zástupce žáků školy:               Veronika Študentová