Poplatky za stravné a ubytování

 

Na základě vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., novelizované dne 18.12.2006 (602/2006 Sb) platí tato výše úhrady za stravné a ubytování pro školní rok 2016/2017:

 

  • Celodenní stravné  82,- Kč                          (měsíčně x 20 dní = cca 1700,- Kč)

          snídaně  13,- Kč

          svačina   9,- Kč

          oběd       28,- Kč

          svačina   7,- Kč

          večeře    25,- Kč

 Stravné se hradí předem, nikoli zpětně. Platbu lze uhradit převodem na účet školy, nebo hotově vedoucí školní jídelny, případně sloužící vychovatelce.

Odhlášení obědu se provádí  1 den předem, nebo téhož dne nejpozději do 7,00 hod.

 

  •  Poplatek za ubytování za 1 kalendářní měsíc činí 900,- Kč

 

 Pravidelná měsíční záloha na stravné a ubytování činí cca 2600,- Kč + 500,- Kč školné (viz. samostatný oddíl v informacích).