Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol

 

Naše učiliště se účastní dotačního programu " Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří".  Cílem uvedeného programu je podpořit studium těch romských žáků, jejichž rodinám způsobují náklady spojené se středoškolským studiem značné finanční potíže. Program je určen středním školám zařazeným v rejstříku škol a školských zařízení, a to studijních i učebních oborů (učilišť a praktických škol), včetně vyšších odborných škol a konzervatoří.

MŠMT připravilo změny v nastavení a v podmínkách programu, tak aby byl program co nejoptimálnější pro všechny romské sociální skupiny, i když nepobírají dávky hmotné nouze. V programu se odstranila jedna z podmínek, a to potvrzení z Úřadu práce o pobírání dávek hmotné nouze a nahradila se novou podmínkou, a to čestným prohlášením žáka/studenta nebo zákonného zástupce, že jejich příjmy jsou na hranici životního minima pro zajištění studia žáka/studenta.

Program je nově rozdělen na dvě navazující podporované aktivity.

A. zajištění finanční a materiální podpory žáků/studentů (finanční podpora na školné, stravné, cestovné, ubytování a školní potřeby),

B. zajištění přímé podpory vzdělávání (podpora pro žáky/studenty, kteří žádají o podporu v rámci aktivity A.).