Organizace školního roku 2018/19

           

    

 • 2. 9.                 od 16.00 třídní schůzky pro I. Ročníky
 • 3. 9.                 začátek školního roku
 • 18. 9.               Zahrada Čech – školní výlet/zahajovací – Ing.G. Puršová (M. Kohoutová)
 • 20. 9.               ZRUŠENO - od 17.00 třídní schůzky pro II. a III. Ročníky
 • 26. 9.               PaedDr. Zdeňka Kašparová, JUDr. Karel Kašpar – psychologické poradenství pro žáky
 • 28. 9.               státní svátek   
 • 10.10.               PaedDr. Zdeňka Kašparová, JUDr. Karel Kašpar – psychologické poradenství pro žáky
 • 16. 10.              od 14.00 do 17.00 DOD - Mgr. A. Šimečková od 7:30 do 14:00 s programem sportovního dne (i pro MŠ)
 • 16. 10.              Sportovní den – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Bc. J. Macáková + P.Csabai Dis.
 • 28. 10.              Změna času na ZIMNÍ
 • 29. - 30. 10.      PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 • 31. 10. - 2.11.   volno za prázdninovou praxi (III. roč.  3 dny ŘV) 
 • 16.11.               klasifikační porada k I. čtvrtletí od 12:00
 • 19.11.               PaedDr. Zdeňka Kašparová, JUDr. Karel Kašpar – psychologické poradenství pro žáky
 • 22.11.               od 16:00 třídní schůzky k I. čtvrtletí    
 • 4. 12.               Mikuláš ve škole Bc. J. Macáková (S. Šindelářová) dopoledne výuka, od 12:30 líčení a oslava
 • 5.12.                PaedDr. Zdeňka Kašparová, JUDr. Karel Kašpar – psychologické poradenství pro žáky
 • 18. 12.              Vánoční Praha – školní výlet Ing. G. Puršová (V. Šindelářová)
 • 20. 12.              Vánoční večírek (večeře) + disko Bc. J. Macáková, ( A. Finkousová)
 • 3. 1.                 HURÁ do školy po Vánocích :o)
 • 10. 1.               14.00-17.00  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 • 31. 1.                konec 1. pololetí + VYSVĚDČENÍ
 • 1.2.                  POLOLETNÍ PRÁZDNINY
 • 25. 2. - 3. 3.      JARNÍ PRÁZDNINY    
 •                          velikonoční výstava Mšeno  M. Kohoutová (V. Šindelářová)
 • 31. 3.                Změna času na LETNÍ 
 • 18. 4. - 22. 4.    VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
 • 22. 4.                volno – Velikonoční pondělí
 • 25. 4.                od 16:00 čtvrtek - třídní schůzky
 • 26. 4.                Čarodějnice ve škole  A. Finkousová (M. Kohoutová)  
 •                          Den Země - "Ukliďme svět" Ing. G. Puršová   (A. Finkousová)
 • 29. a 30. 4.       volno za prázdninovou praxi   (III. roč. ŘV)
 • 1. 5.                 státní svátek
 • 6. a 7. 5           ředitelské volno
 • 8. 5.                 státní svátek      
 • 3.6 - 9.6.          studijní volno III. roč.                
 • 10. 6.               písemné JZUZ (vysvědčení III. roč.)
 • 11. - 12. 6.       praktické JZUZ
 • 16. 5.               Sportovní den Bc. J.Macáková (G. Puršová)
 • 24. 5.               pátek od 14.00-20.00 ročník KONT@KT - II. roč. festivalu setkání všech přátel školy a bývalých žáků Mgr. A. Šimečková                                                                 (Ing. G. Puršová, A. Finkousová )  
 • 24. 5.               DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15:00 – 18:00