Koncepce vzdělávání žáků i dospělých u nás na učilišti

 

Jsme speciální střední škola se zaměřením na žáky ze škol speciálních a na žáky ze škol základních, u kterých jsou zjištěny speciální vzdělávací potřeby. Odborné učiliště Kanina je škola rodinného typu. Ve školství působíme od roku 1964. Ubytování žáků zajištěno na internátu v místě školy v malebném prostředí CHKO Kokořínsko. Provoz od neděle odpoledne do pátku, 24 hodinový pedagogický dozor.

Informace pro zájemce o studium:

Přijímací řízení probíhá bez zkoušky, formou pohovoru.

Velmi rádi přivítáme i žáky, kteří k nám přichází ze sociálních zařízení, např. center sociální péče. Přijímáme žáky do věku 26 let. (23 let do I. ročníku).

Uchazeč o studium musí splňovat tyto podmínky:

  • Splněná povinná školní docházka.
  • Doporučení z PPP nebo SPC.
  • Žáci ze ZŠ speciálních , žáci ze ZŠ s SVP, žáci se zdravotním postižením.

Po mnohaletých zkušenostech se vzděláváním žáků se SVP můžeme konstatovat, že naši žáci během tří let studia jsou schopni pod odborným vedením zvládnout základy učebního oboru a pod vedením dalších odborníků se úspěšně zapojit do normálního života.

Krátce historie školy: Škola založena ředitelem Durem 1964, jeho prvním ředitelem. Od 1.1.2015 jsme se osamostatnili a jsme školskou právnickou osobou s názvem Odborné učiliště Kanina.

Nabízíme tyto studijní obory:

Zahradnické práce                                            - kód: 41 - 52 - E/01

Stravovací a ubytovací služby                          - kód: 61 - 51 - E/01

Pečovatelské služby                                         - kód:75 - 41 - E/01

Výuka probíhá od 730 do 1405hod. a v průběhu této doby se střídá teoretické vyučování s odborným výcvikem. V souladu s vyhláškou je počet žáků ve skupině 5 až 7 žáků. Po 14. hodině si přebírají učně vychovatelé, kteří mají připravený odpolední program. V pátek v 1105hod., po skončení vyučovací doby, žáci odjíždějí domů. 

Jaké úkoly jsme si stanovili, abychom svůj záměr uskutečnili:

  1. Umožnit rodičům navštívit naše zařízení.
  2. Zjistit možnosti dalšího financování pro pedagogické pracovníky a asistenty.
  3. Postupně vybavovat internát podle potřeb žáků - získat sponzory, případně zadávat projekty.