Jednotné závěrečné učňovské zkoušky 2018

 

obor: 75-41-E/01 Pečovatelské služby

 

Písemná část:    11. června 2018

Praktická část:   12. a 13. června 2018

Ústní část:          21. června 2018

 Komise

Předsedkyně: Mgr. Iveta Kejřová, učitelka odborných předmětů a odborného výcviku v SOU Liběchov,    Boží Voda 230

Místopředsedkyně: Mgr. Andrea Šimečková, ředitelka školy Odborné učiliště Kanina

Třídní učitelka: Mgr. Andrea Šimečková, učitelka VVP

Členové komise: Ing. Gabriela Puršová, zástupkyně ředitelky, učitelka VVP

                              Ivana Vejvodová, asistentka pedagoga a pg. dohled při výkonu OV v DS Mšeno

                              Bc. Barbora Procházková, vedoucí sociálně zdravotního úseku v DS Mšeno (externí spolupráce – host)

                              Dagmar Nečasová, učitel odb. předmětů a odb. výcviku

                              Bc. Jana Macáková, učitelka odb. předmětů a odb. výcviku

                              Zuzana Novotná, kuchařka, učitelka OV

 Závěrečnou zkoušku mohou konat pouze ti žáci, kteří úspěšně ukončí závěrečný ročník. (§74, odst. 2 Školského zákona 561/2004 ).

 Studijní volno

Na přípravu ke zkouškám budou žáci čerpat studijní volno ve dnech: 4. – 8. června 2018 a 14. – 18. června 2018.

 Termíny opravných zkoušek

Opravná ročníková zkouška: 28. srpna 2018

Opravná učňovská zkouška: 3. – 7. září 2018

 

 

obor: 41-52-E/01 Zahradnické práce

 

Písemná část:    11. června 2018

Praktická část:   12. a 13. června 2018

Ústní část:          21. června 2018

 Komise

Předsedkyně: Mgr. Iveta Kejřová, učitelka odborných předmětů a odborného výcviku v SOU Liběchov,    Boží Voda 230

Místopředsedkyně: Mgr. Andrea Šimečková, ředitelka školy Odborné učiliště Kanina

Třídní učitelka: Věra Šindelářová, učitelka odborných předmětů a odborného výcviku

Členové komise: Ing. Gabriela Puršová, zástupkyně ředitelky, učitelka odb. předmětů a OV,

                              Ing. Hana Procházková, učitelka odb. předmětů a odb. výcviku (externí spolupráce – host)

                              Petr Csabai, DiS., učitel odb. předmětů a odb. výcviku

                              Bc. Petra Volejníková, učitelka odb. předmětů a odb. výcviku

 Závěrečnou zkoušku mohou konat pouze ti žáci, kteří úspěšně ukončí závěrečný ročník. (§74, odst. 2 Školského zákona 561/2004 ).

 Studijní volno

Na přípravu ke zkouškám budou žáci čerpat studijní volno ve dnech: 4. – 8. června 2018 a 14. – 18. června 2018.

 Termíny opravných zkoušek

Opravná ročníková zkouška: 28. srpna 2018

Opravná učňovská zkouška: 3. – 7. září 2018

 

 

V Kanině 1. 4. 2018                                                                Mgr. Andrea Šimečková, ředitelka školy

JZUZ zahradnické práce
JZUZ zahradnické práce
JZUZ pečovatelské služby
JZUZ pečovatelské služby